top of page
Conference Room

JULKAISUT

Tieteelliset lehdet ja konferenssit

Sutela, K. & Kivijärvi, S. (2023). Arvioinnin yhdenvertaisuuden edistäminen musiikkikasvatuksessa.Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja. Ainedidaktisia tutkimuksia 24, 15-30.

 

Sutela, K. (2023). Kehollinen toimijuus jokaisen oppilaan yhdenvertaisen osallisuuden edistäjänä. Teoksessa M.-L. Juntunen ja H. Partti (toim.) Musiikkikasvatus muutoksessa. Taideyliopiston Sibelius Akatemia: DocMus-tohtorikoulun julkaisuja, 311–328.

 

Juntunen & Sutela (2023):

The effectiveness of music-movement  integration for vulnerable groups. Systematic literature review.

Frontiers Psychology.

 

Laitala (2023) ”Kuurojen asuntolakoulut (1950–1990) haavoittuvuuden tilana, väkivaltakokemusten paikkana”.

Kasvatustieteen päivät 23.-24.11.2023 (s. 59). FERA ja Åbo Academi.

Laitala & Ahonen (2023):

Väkivallasta kerrottua  ̶  muistitieto valtion kuurojenkouluista 1960–1990.

Sosiologipäivät 23.-24.3.2023 (s. 44-45).

The Westermarck Society  ja Tampereen yliopisto.

Ahonen & Sutela (2023):

Decolonizing music education – experiences of deaf at the centre.

Music, Research, and Activism 10.-12.5.2023. Helsingin yliopisto.

Sutela (2022):

Katsaus kuurojen musiikkikasvatuksen historiaan.

Kasvatustieteen päivät 24.-25.11.2022.

Oulun yliopisto.

Suurelle yleisölle ja 

asiantuntijana mediassa

Hentilä: Kuurojen kokemuksista syntyi musiikkia. FORUM24 25.10.2023

Tutkimus selvittää kuuroille lapsille 1960-luvulla tehtyjä kokeellisia korvaleikkauksia. Mikaela & Thomas (Yle) 19.3.2022.

Valtavaara: "Sinä lhdet leikattavaksi", sanoi kuurojen koulun rehtori. Helsingin Sanomat 8.3.2022.

Aitoaho: Kuuroista lapsista yritettiin leikata kuulevia. Kaleva 3.1.2022. 

Audiovisuaaliset

VisualVoice - Hiljaisen kansan äänet MASTERVisualVoice
bottom of page