top of page
Texting on Mobile Phone

Ajankohtaista

Avoin keskustelutilaisuus tutkimuslöydöksistä

Tervetuloa keskustelemaan tutkimustuloksista

Maanantaina 25.9.2023

tai

Torstaina 28.9. 2023

Molemmat tilaisuudet järjestetään etäyhteydellä 

klo 17.30–19.30

Tilaisuudet ovat sisällöltään samanlaisia.

Niitä järjestetään kaksi, jotta mahdollisimman moni pystyisi osallistumaan.

Kielinä ovat suomalainen viittomakieli ja suomi.  

Tilaisuuden alussa kerromme lyhyesti tähänastisista tuloksista, minkä jälkeen sana on vapaa kommenteille, kysymyksille ja keskustelulle.  

 

Tilaisuuden osoite: https://oulu.zoom.us/j/67861977651 

  

Molemmat tilaisuudet tallennetaan tutkimuskäyttöön.

Biisi valmis ja musavideo kuvattu

Laura ja Silva kuvauksissa syyskuun alussa Oulussa

Video jakoon 1. marraskuuta! 

"Hiljaisen kansan äänet"-biisin nauhoitukset Oulussa 25.8.2023

VisualVoicen Laura laulamassa studiossa kuurojen kouluhistoriasta kertovan tarinan.

Hankkeen tulosten teemoista on sävelletty laulu, jonka Laura laulaa äänellä ja Silva viittomakielellä. Laura ja Silva vastaavat biisin lyriikoista, Laura ja Katja ovat tehneet sävelen ja soinnut. Miguel toimi sävellysprosessissa ideointiapuna. Jussi Jaako toimii sovittajana ja tuottajana. Musiikkivideon kuvaukset ovat ensi viikolla Oulussa. 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
Laura laulamassa.jpg

Tutkimustulokset hyödyttävät myös viittomakielen tulkkeja

Katja Viittomakielenalan osuuskunta Vian vierailevana luennoitsijana 9.6.2023

Tutkimushankkeen kuurojen musiikkikasvatusta käsittelevän osatutkimuksen yhtenä tuotoksena on analysoitu kuurojen kokemuksia äänestä ja musiikista. Tuloksista raportoidaan niin tieteellisissä artikkeleissa ja erilaisilla asiantuntijaforumeilla. Viittomakielen tulkit ovat tärkeässä roolissa tulkatessaan musiikkia kuuroille. Kuurojen kokemukset musiikista ja äänestä auttavat tulkkeja kuvailemaan musiikin elementtejä entistä konkreettisemmin. Musiikki on kokonaisvaltainen moniaistinen kokemus - niin kuuroille kuin kuulevillekin.

Screenshot 2023-06-09 at 14.01.32.png
Image by Marcela Laskoski

Outi ja Katja Music, Research, and Activism-konferenssissa 11.5.2023

Kuurojen kokemukset äänestä keskiössä

Outi ja Katja kävivät musiikin tutkimuksen konferenssissa kertomassa kuinka kuurot kokevat äänen. Samalla he muotoilivat sitä, mitä kuurojen musiikki voisi olla. Kuurojen musiikin kokemisessa korostuu visuaalisuus, rytmi ja kehollisuus. Kuurojen kokemukset äänestä ja musiikista auttavat kehittämään musiikkikasvatuksen käytänteitä yhä inklusiivisempaan suuntaan.

Learn More
MicrosoftTeams-image.png

Litteroitu aineisto käydään läpi yhdessä

Viittomakielinen aineisto on litteroitu suomen kielelle. Analyysiprosessin syventyessä epäselvät kohdat tarkistetaan yhdessä. Marjo ja Katja ovat merkinneet litteraatteihin ne kohdat, joihin kaipaavat kontekstointia tai tarkennusta. Outi tarkistaa nämä sitten videoaineistoista. Aineiston analyysi alkaa olla loppusuoralla ja tulosten raportointi artikkeleiden muodossa alkanut.

Learn More

Miguel Peltomaa tulkitsee viittomakielellä BESSin Ram pam pam.
Miguel on yksi VisualVoicen jäsenistä.
Yhteistyökumppanimme VV esittäytyy välilehdellä "Tutkijat ja taiteilijat".

6b737c98-c5d1-495e-be10-a63620adc7ca_edited_edited.png

Aineiston teemat taiteilijoille materiaaliksi

Kuurojen kokemukset konkretisoituvat lauluksi

Haastatteluaineistoa on kasassa runsaasti ja viittomakielisen videoaineiston litterointi on parhaillaan käynnissä. Samanaikaisesti aineiston analyysiprosessi on käynnistynyt. 

Tutkijat ja VisualVoice tapasivat Helsingissä 29.9. Oodissa. Outi kertoi taiteilijoille aineistossa nousevista keskeisistä teemoista, joita taitelijat voivat hyödyntää osana biisintekoprosessia. Tällä tavoin kuurojen kokemukset tulevat näkyväksi ja kuulluksi viittomakielisen ja suomenkielisen laulun myötä. 

Kevään koonti

Tutkimushankkeen kesäpäivä 21.6. 2022 Oulussa

Tutkijat Marjo, Outi ja Katja kokoontuivat Oulussa kokoamaan kuluneen kevään antia. Outi on kiertänyt koko kevään ympäri Suomea haastattelemassa kuuroja heidän koulu- ja asuntolakokemuksistaan. Myös Marjo on tehnyt haastatteluja. Lisäksi Marjo ja Katja ovat käyneet läpi arkistomateriaaleja, vanhoja opetussuunnitelmia ja aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. Syksyllä tutkijat pääsevät aloittamaan aineiston analyysin. Hankkeen tutkijat jäävät nyt lomalle. Hyvää kesää kaikille!

Screenshot 2022-06-23 at 15.24.25.png
Screenshot 2022-05-20 at 12.27.12.png

Yhteistyö VisualVoicen kanssa käynnistymässä

Hankkeemme tavoitteena on lisätä dialogia kuurojen ja kuulevien välillä taiteen avulla. 
VisualVoice toimii tässä yhteistyökumppaninamme. 16.-17.5. 2022 lähdimme tutkimaan niitä tapoja, joilla laulun säveltäminen onnistuu yhdenvertaisesti. Kuvassa Laura ja Silva improvisoivat biisissä käsiteltävää aihetta.

Typewriter Keys

Tutkimushaastattelut

Ota meihin yhteyttä, mikäli haluat osallistua tutkimukseemme kertomalla omat muistosi. Sinua haastattelee oman valintasi mukaan joko viittomakielinen kuuro tutkija tai kuuleva tutkija tulkin välityksellä.

Tutkimushankkeen avajaisseminaari 18.1.2022 klo 14 - 16

bottom of page