top of page
Image by Debby Hudson

Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA: Welcome
Image by Marcela Laskoski

Outi ja Katja Music, Research, and Activism-konferenssissa 11.5.2023

Kuurojen kokemukset äänestä keskiössä

Outi ja Katja kävivät musiikin tutkimuksen konferenssissa kertomassa kuinka kuurot kokevat äänen. Samalla he muotoilivat sitä, mitä kuurojen musiikki voisi olla. Kuurojen musiikin kokemisessa korostuu visuaalisuus, rytmi ja kehollisuus. Kuurojen kokemukset äänestä ja musiikista auttavat kehittämään musiikkikasvatuksen käytänteitä yhä inklusiivisempaan suuntaan.

Learn More
AJANKOHTAISTA: About Me
MicrosoftTeams-image.png

Litteroitu aineisto käydään läpi yhdessä

Viittomakielinen aineisto on litteroitu suomen kielelle. Analyysiprosessin syventyessä epäselvät kohdat tarkistetaan yhdessä. Marjo ja Katja ovat merkinneet litteraatteihin ne kohdat, joihin kaipaavat kontekstointia tai tarkennusta. Outi tarkistaa nämä sitten videoaineistoista. Aineiston analyysi alkaa olla loppusuoralla ja tulosten raportointi artikkeleiden muodossa alkanut.

Learn More
AJANKOHTAISTA: About Me

Miguel Peltomaa tulkitsee viittomakielellä BESSin Ram pam pam.
Miguel on yksi VisualVoicen jäsenistä.
Yhteistyökumppanimme VV esittäytyy välilehdellä "Tutkijat ja taiteilijat".

AJANKOHTAISTA: Video
6b737c98-c5d1-495e-be10-a63620adc7ca_edited_edited.png

Aineiston teemat taiteilijoille materiaaliksi

Kuurojen kokemukset konkretisoituvat lauluksi

Haastatteluaineistoa on kasassa runsaasti ja viittomakielisen videoaineiston litterointi on parhaillaan käynnissä. Samanaikaisesti aineiston analyysiprosessi on käynnistynyt. 

Tutkijat ja VisualVoice tapasivat Helsingissä 29.9. Oodissa. Outi kertoi taiteilijoille aineistossa nousevista keskeisistä teemoista, joita taitelijat voivat hyödyntää osana biisintekoprosessia. Tällä tavoin kuurojen kokemukset tulevat näkyväksi ja kuulluksi viittomakielisen ja suomenkielisen laulun myötä. 

AJANKOHTAISTA: About

Kevään koonti

Tutkimushankkeen kesäpäivä 21.6. 2022 Oulussa

Tutkijat Marjo, Outi ja Katja kokoontuivat Oulussa kokoamaan kuluneen kevään antia. Outi on kiertänyt koko kevään ympäri Suomea haastattelemassa kuuroja heidän koulu- ja asuntolakokemuksistaan. Myös Marjo on tehnyt haastatteluja. Lisäksi Marjo ja Katja ovat käyneet läpi arkistomateriaaleja, vanhoja opetussuunnitelmia ja aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. Syksyllä tutkijat pääsevät aloittamaan aineiston analyysin. Hankkeen tutkijat jäävät nyt lomalle. Hyvää kesää kaikille!

Screenshot 2022-06-23 at 15.24.25.png
AJANKOHTAISTA: About My Project
Screenshot 2022-05-20 at 12.27.12.png

Yhteistyö VisualVoicen kanssa käynnistymässä

Hankkeemme tavoitteena on lisätä dialogia kuurojen ja kuulevien välillä taiteen avulla. 
VisualVoice toimii tässä yhteistyökumppaninamme. 16.-17.5. 2022 lähdimme tutkimaan niitä tapoja, joilla laulun säveltäminen onnistuu yhdenvertaisesti. Kuvassa Laura ja Silva improvisoivat biisissä käsiteltävää aihetta.

AJANKOHTAISTA: About My Project
AJANKOHTAISTA: Video
Typewriter Keys

Tutkimushaastattelut

Ota meihin yhteyttä, mikäli haluat osallistua tutkimukseemme kertomalla omat muistosi. Sinua haastattelee oman valintasi mukaan joko viittomakielinen kuuro tutkija tai kuuleva tutkija tulkin välityksellä.

AJANKOHTAISTA: About My Project

Tutkimushankkeen avajaisseminaari 18.1.2022 klo 14 - 16

AJANKOHTAISTA: HTML Embed
AJANKOHTAISTA: Pro Gallery
bottom of page