top of page

Ajankohtaista
 

Tuloksia esiteltiin akateemiselle yleisölle 

Musiikkikasvatuspäivät Rovaniemellä 16.-18.11.2023

Kasvatustieteen päivät Vaasassa 23.-24.11.2023

Image Placeholder.jpg

Katja ja Marjo kertoivat tutkimustuloksista kahdessa eri konferenssissa. Katja avasi Rovaniemellä kuurojen muistoja koulun musiikinopetuksesta. Marjo ehdotti Vaasassa asuntolakouja väkivallan mahdollistaneiksi haavoittuvuuden tiloiksi. Molemmat esitykset herättivät kysymyksiä ja pohdintoja kuurojen ja viittomakielisten kouluhistoriaan liittyvistä vääryyksistä.

Julkaisutilaisuus Helsingissä 1.11.2023

Musiikkivideon julkaisutilaisuudessa kuurojen yhteisön edustajat ja yhteistyökumppanit näkivät videon ensimmäisenä.

Hankkeen taiteellinen tuotos eli kuurojen kouluhistoriasta kertova musiikkivideo on nyt julkaistu. Julkaisutilaisuudessa juhlittiin paitsi tekijöitä myös videon arvoa viittomakielisen musiikin edistäjänä. 

Kerromme video synnystä myös Koneen Säätiön Kaivolla-blogissa.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
Hiljaisen_kansan_aanet-screencapture_4_3000x3000px.jpg
Hiljaisen_kansan_aanet-screencapture_4_3000x3000px.jpg

VALMIS!

Hiljaisen kansan äänet 

Avoin keskustelutilaisuus tutkimuslöydöksistä

Tervetuloa keskustelemaan tutkimustuloksista

Maanantaina 25.9.2023

tai

Torstaina 28.9. 2023

Molemmat tilaisuudet järjestetään etäyhteydellä 

klo 17.30–19.30

Tilaisuudet ovat sisällöltään samanlaisia.

Niitä järjestetään kaksi, jotta mahdollisimman moni pystyisi osallistumaan.

Kielinä ovat suomalainen viittomakieli ja suomi.  

Tilaisuuden alussa kerromme lyhyesti tähänastisista tuloksista, minkä jälkeen sana on vapaa kommenteille, kysymyksille ja keskustelulle.  

 

Tilaisuuden osoite: https://oulu.zoom.us/j/67861977651 

  

Biisi valmis ja musavideo kuvattu

Laura ja Silva kuvauksissa syyskuun alussa Oulussa

Video jakoon 1. marraskuuta! 

"Hiljaisen kansan äänet"-biisin nauhoitukset Oulussa 25.8.2023
 

Hankkeen tulosten teemoista on sävelletty laulu, jonka Laura laulaa äänellä ja Silva viittomakielellä. Laura ja Silva vastaavat biisin lyriikoista, Laura ja Katja ovat tehneet sävelen ja soinnut. Miguel toimi sävellysprosessissa ideointiapuna, Jussi Jaako sovittajana ja tuottajana. Musiikkivideon kuvaukset ovat ensi viikolla Oulussa. 

VisualVoicen Laura studiossa

Tutkimustulokset hyödyttävät myös viittomakielen tulkkeja

Katja Viittomakielenalan osuuskunta Vian vierailevana luennoitsijana 9.6.2023

Tutkimushankkeen kuurojen musiikkikasvatusta käsittelevän osatutkimuksen yhtenä tuotoksena on analysoitu kuurojen kokemuksia äänestä ja musiikista. Tuloksista raportoidaan niin tieteellisissä artikkeleissa ja erilaisilla asiantuntijaforumeilla. Viittomakielen tulkit ovat tärkeässä roolissa tulkatessaan musiikkia kuuroille. Kuurojen kokemukset musiikista ja äänestä auttavat tulkkeja kuvailemaan musiikin elementtejä entistä konkreettisemmin. Musiikki on kokonaisvaltainen moniaistinen kokemus - niin kuuroille kuin kuulevillekin.

Image by Marcela Laskoski

Outi ja Katja Music, Research, and Activism-konferenssissa 11.5.2023

Outi ja Katja kävivät musiikin tutkimuksen konferenssissa kertomassa kuinka kuurot kokevat äänen. Samalla he muotoilivat sitä, mitä kuurojen musiikki voisi olla. Kuurojen musiikin kokemisessa korostuu visuaalisuus, rytmi ja kehollisuus. Kuurojen kokemukset äänestä ja musiikista auttavat kehittämään musiikkikasvatuksen käytänteitä yhä inklusiivisempaan suuntaan.

Screenshot 2023-06-09 at 14.01.32.png
MicrosoftTeams-image.png

Litteroitu aineisto käydään läpi yhdessä

Viittomakielinen aineisto on litteroitu suomen kielelle. Analyysiprosessin syventyessä epäselvät kohdat tarkistetaan yhdessä. Marjo ja Katja ovat merkinneet litteraatteihin ne kohdat, joihin kaipaavat kontekstointia tai tarkennusta. Outi tarkistaa nämä sitten videoaineistoista. Aineiston analyysi alkaa olla loppusuoralla ja tulosten raportointi artikkeleiden muodossa alkanut.

Miguel Peltomaa tulkitsee viittomakielellä BESSin Ram pam pam.
Miguel on yksi VisualVoicen jäsenistä.
Yhteistyökumppanimme VV esittäytyy välilehdellä "Tutkijat ja taiteilijat".

Aineiston teemat taiteilijoille materiaaliksi

Kuurojen kokemukset konkretisoituvat lauluksi

Tutkijat ja VisualVoice tapasivat Helsingissä 29.9. Oodissa. Outi kertoi taiteilijoille aineistossa nousevista keskeisistä teemoista, joita taitelijat voivat hyödyntää osana biisintekoprosessia. Tällä tavoin kuurojen kokemukset tulevat näkyväksi ja kuulluksi viittomakielisessä ja suomenkielisessä laulussa. 

Kevään koonti

Hankkeen v. 2022 kesäpäivä Oulussa

Marjo, Outi ja Katja kokoontuivat ennen juhannusta kokoamaan kuluneen kevään antia. Outi on kiertänyt ympäri Suomea haastattelemassa kuuroja heidän koulu- ja asuntolakokemuksistaan. Myös Marjo on tehnyt haastatteluja. Lisäksi Marjo ja Katja ovat käyneet läpi  arkistomateriaaleja, vanhoja opetussuunnitelmia ja aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. Syksyllä tutkijat pääsevät aloittamaan aineiston analyysin.   Tutkijat jäävät nyt lomalle. Hyvää kesää kaikille!

Screenshot 2022-05-20 at 12.27.12.png

Yhteistyö VisualVoicen kanssa käynnistymässä

Hankkeemme tavoitteena on lisätä dialogia kuurojen ja kuulevien välillä taiteen avulla.

VisualVoice toimii tässä yhteistyökumppaninamme. 16.-17.5. 2022 lähdimme tutkimaan tapoja,

joilla laulun säveltäminen onnistuu yhdenvertaisesti.

Kuvassa Laura ja Silva improvisoivat biisissä käsiteltävää aihetta.

Typewriter Keys

Tutkimushaastattelut

Ota meihin yhteyttä, mikäli haluat osallistua tutkimukseemme kertomalla omat muistosi.

Sinua haastattelee oman valintasi mukaan joko viittomakielinen kuuro tutkija tai kuuleva tutkija tulkin välityksellä.

Tutkimushankkeen avajaisseminaari 18.1.2022 klo 14 - 16

bottom of page