top of page
Image by Ashkan Forouzani

Yhteistyökumppanit

Tutkimus toteutetaan Oulun yliopistossa ja Humakissa. 


Tutkimus toteutetaan Oulun yliopistossa ja Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Oulun yliopistosta ovat mukana Kasvatuksen arvot, aatteet ja yhteiskunnalliset kontekstit -tutkimusyksikkö, jossa tutkitaan muun muassa kasvatustieteellisen tutkimuksen teoreettisia perusteita, arvolähtökohtia ja yhteiskunnallisia konteksteja sekä Communities of Research in Education, Music and the Arts (CREMA) -tutkimusryhmä, joka tutkii kasvatuksen ilmiöitä taidekasvatuksen kontekstissa. 


Humakissa tutkimus toteutetaan viittomakielen tulkkikoulutuksessa, joka keskittyy kouluttamaan tulkkauksen, kääntämisen, ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja kielellisen saavutettavuuden asiantuntijoita. 


Kuurojen liitto on viittomakielisten etujärjestö. Teemme yhteistyötä sekä liiton että sen paikallisten yhdistysten kanssa. 

  

Hankkeen rahoittaa kokonaisuudessaan Koneen Säätiö.   

bottom of page