top of page
  • Writer's pictureoutiahonen

Oma tupa, oma lupa -miten tehdä viittomakielellä haastatteluja? Kuuron tutkijan silmin

Päivitetty: 23. helmik.Vapaa käännös viitotusta tekstistä. Kerroin Hiljaisen kansan äänet- remontoidut kehot- tutkimushankkeen esittelyissä 25.9. ja myös 28.9. vastuualueeni alustavista tuloksista, sillä on ollut ainakin 116 kuuron ja viittomakielisen kanssa haastatteluja tehty vuosina 2022-2023. Olin mukana Porvoon kuurojen koulun entisten oppilaiden tapaamisessa la 30.9. Kerroin jonkin verran haastatteluista sosiaalipolitiikan päivillä Tampereen yliopistossa.


Haastattelumatkat vuonna 2022:

Olen matkustanut ympäri Suomea ja myös istunut kotona etäyhteydessä. Yksilöhaastatteluja on ollut minun osalta 56, josta puolet on käyty verkossa Zoomin välityksellä. Haastattelumatkoihin on mennyt pelkästään vuonna 2022 noin 19020 kilometriä (529t). Jos lasketaan, miten paljon olen ajanut vuoden aikana yhtäjaksoisesti. 529 tunnin ajoon menisi noin 33 päivää putkeen, jos nukkuu öisin 8 tuntia ja ajaa 16 tuntia. Tämä määrä voi kertoa, miten paljon aikaa on mennyt matkustamiseen. Kävelin vain 372 kilometriä (140 tuntia) ja käytin julkista liikennettä 69 tunnin verran elikkä on ollut 4164 kilometriä.


Teknologian vaikutus:

Olen pohtinut ennen hankkeen haastatteluja, kumpi tapa olisi parempi haastatella kasvotusten vai verkon välityksellä? Millaisia vaikutuksia on teknologialla haastattelujen kuluissa? Viittomakieliset ja kuurot ovat yleensä tottuneita videopuhelun käyttäjiä, sillä viimeisen 10 vuoden aikana on tullut paljon erilaisia etäyhteyksiä. Koronan aika (2020-2022) on opettanut kuuroja käyttämään paljon enemmän etäyhteyksiä kuten Zoomin ja myös Whatsappin käyttöä. Näyttää siltä, että Zoomissa haastattelu alkaa nopeammin ja rennommin kuin kasvotusten tapahtuvassa haastattelussa. Säästyy myös matkustamiseen menevä aika. Olen aina kysynyt haastateltavilta, millaisen haastattelun hän haluaa. Haastateltava on voinut kertoa, haluaako hän ottaa esimerkiksi kaverin mukaan haastatteluun vai ei. Näyttää siltä, että videokameralla on nähtävästi suuri vaikutus kuuroihin, sillä osa kuuroista ei oikein pidä videokameroista. Alkukankeuden jälkeen kuuro yleensä alkaa rentoutumaan paremmin. Zoomissa ei näy ollenkaan videokamera, vaikka alussa pyydän aina lupaa haastattelun tallentamiseen.

Haastattelun paikka:

Olen tehnyt sellaisia havaintoja, että moni kuuro kokee itsensä turvallisemmaksi kertoa asioistaan kotona tai Zoomin välityksellä, etenkin vaikeita asioita muistelleessaan. Olen käynyt haastattelemassa erilaisissa paikoissa: kahviloissa, kuurojen yhdistyksillä ja kodeissa. Kahvilan sijainti haastattelutilanteessa ehkä yllättää, mutta suurin osa ihmisistä ei osaa viittoa. Ymmärrän kyllä, että ei aina haluta vieraita ihmisiä kotiinsa. Sanotaan, että oma tupa, oma lupa. Olen kyllä silti saanut kutsuja kotiin.


Ryhmähaastattelut

Ryhmähaastattelut ovat olleet päänosin kuurojen ja viittomakielisten tiloissa ympäri Suomea. Voidaan pohtia, onko kuurojen ja viittomakielisten yhdistys niin sanottu toinen koti hyvä paikka ryhmähaastattelujen toteuttamiseen. http://www.kuurojenmuseo.fi/?p=932&lang=fi Käyvätkö kaikki kuurot ja viittomakieliset kuurojen ja viittomakielisten yhdistyksillä? Voidaan pohtia, saavuttaako tutkimushankkeemme sellaiset kuurot, jotka eivät ole mukana kuurojen ja viittomakielisten toiminnoissa? Kuurojen liitossa on nyt esillä turvallisen ja turvallisemman tilan periaatteet. Miten ihminen kokee itsensä turvalliseksi erilaisissa paikoissa? https://areena.yle.fi/1-63963752 Olen pohtinut, ovatko ryhmähaastattelut olleet turvallisia? Onko voitu viittoa vapaasti omissa ryhmissä, vai ei sittenkään? Ryhmäkeskusteluissa tai -haastatteluissa on ollut joskus tilanteita, joissa kaikki eivät ole aina olleet yhtä aktiivisia keskusteluissa.


Lopuksi:

Tässä tutkimushankkeessa on osallistuminen ollut vapaaehtoista. Mielenkiintoista on ollut, miten haastattelut ovat sijoittuneet samoihin aikoihin kun Suomessa selvitetään kuuroihin kohdistuvia oikeudenloukkauksia. Kuurojen Liitto ry on tehnyt yhdistyskiertueen kuurojen ja viittomakielisten yhdistyksillä. Nämä asiat ovat vaikuttaneet meidän tutkimushankkeemme haastatteluihin. Moni kuuro on luullut meidän tutkimushankkeemme olevan mukana noissa Kuurojen Liiton hankkeissa, mutta on vaan sattunut sattumalta samaan aikaan. Tietenkin meidän tutkimushankkeemme tuloksia voidaan käyttää kuuroihin kohdistuvien oikeudenloukkausten selvittelyssä . Olen pohtinut, millaista on haastattelu kuuron ehdoilla, onko haastattelu turvallista ja tapahtuuko oikealla tavalla. Tämä ei ole aina yksinkertaista, miten vuorovaikutus toimii. Joskus yhden kerran haastattelu ei riitä, vaan tarvitaan toista kertaa.

130 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page